JAVNE NABAVKE

Javne nabavke 2021

Nabavka usluge-Agencijske usluge organizovanja prevoza i nagrada-Predtakmičenje trubača u Boljevcu – nabavka na koju se zakon ne primenjuje br. 10/2021

____________________________________________________________________________________________

Odluka o Obustavi postupka- Nabavka usluge-Agencijske usluge organizovanja prevoza i nagrada-Predtakmičenje trubača u Boljevcu – nabavka na koju se zakon ne primenjuje br. 09/2021

________________________________________________________________________________________________

Nabavka usluge-Agencijske usluge organizovanja prevoza i nagrada-Predtakmičenje trubača u Boljevcu – nabavka na koju se zakon ne primenjuje br. 09/2021

______________________________________________________________________________________________________

Nabavka usluge osiguranje vozila – nabavka na koju se zakon ne primenjuje br. 08/2021

_______________________________________________________________________________________________________

Nabavka usluge osiguranja- nabavka na koju se zakon ne primenjuje br. 07/2021

_________________________________________________________________________________________________________

Nabavka promo materijala – nabavka na koju se zakon ne primenjuje br. 06/2021

_________________________________________________________________________________________________________

Nabavka usluge reprezentacije – nabavka na koju se zakon ne primenjuje br. 05/2021

_________________________________________________________________________________________________________

Nabavka materijala za održavanje higijene – nabavka na koju se zakon ne primenjuje br. 04/2021

_____________________________________________________________________________________________

Nabavka kacelarijskog materijala – nabavka na koju se zakon ne primenjuje br. 03/2021

______________________________________________________________________________________________

Nabavka kacelarijskog materijala – nabavka na koju se zakon ne primenjuje br. 02/2021

______________________________________________________________________________________________________

Nabavka goriva – nabavka na koju se zakon ne primenjuje br 01/2021

 
________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 02-2/2017-1.3.1
RADOVI NA IZGRADNJI JAVNOG TOALETA I
TUŠ KABINA ZA PRESVLAČENJE
 
 
 
 
JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 02/2017-1.3.1
RADOVI NA IZGRADNJI JAVNOG TOALETA I
TUŠ KABINA ZA PRESVLAČENJE

Poziv za radove JNMV-02-1

JAVNI TOALETI-KONKURSNA

одлука о обустави поступка

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 01/2017

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ САОБРАЋАЈНИЦЕ И ПАРКИНГА,  

И РАДОВИ НА НИВЕЛАЦИЈИ САМ РАВНАВУ ТЕРЕНА

konkursna dokumentacija – radovi-012017

Poziv za radove JNMV

ОДЛУКА о додели Уговора

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru-saobraćajnice

 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 КОНЦЕРТ ДЕЈАНА ПЕТРОВИЋА – БИГ БЕНД

Konkursna dokumentacija -Dejan Petrović

poziv-Dejan Petrović

 

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

za javnu nabavku male vrednosti

-ORGANIZACIJA KONCERTA HORA ”VIVA VOKS”

Konkursna dokumentacija – VIVA VOX

poziv-Viva Vox