Manastir Lapušnja

Manastir Lapušnja nalazi se u ataru sela Krivog Vira i posvećena je Sv. Nikoli. Danas je Lapušnja polusrušeni manastir, a nekada je predstavljao svojevrsnu znamenitost. Crkva manastira Lapušnja je bila katedrala za celu okolinu. U njoj je stalno boravio episkop. Manastir Lapušnja se prvi put spominje u turskim popisima 1455. godine. Znači da je na mestu sadašnje, već bila starija, verovatno iz XIV veka, pa porušena. Lapušnja ima trolisnu osnovu, sa visokim kubetom koji dominira nad čitavom građevinom. Rađena je po uzoru na sakralne  građevine Moravske škole. Od živopisa je sačuvana delimično ktitorska kompozicija na kojoj su vojvoda Radul i knez Bogoje, koji drži model crkve. Iza Bogoja je gospođa Mara, a iza Radula njegova žena Natalija. Manastir je aktivno delovao do kraja XVII veka.