KONTAKT

TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE BOLJEVAC

ul. Kralja Aleksandra 17/1

tel: 030/463-593

V.D.direktora:

Marina Vasić

069/3715628

Andreja Savić

065/2567143

Nenad Grujo

069/2003919

www.tooboljevac.rs