KONTAKT

TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE BOLJEVAC

ul. Kralja Aleksandra 17/1

tel: 030/463-593

direktor :

Dragan Milojević

063/7300300

Marina Vasić

069/3715628

Andreja Savić

065/2567143

Nenad Grujo

069/2003919

www.tooboljevac.rs

tooboljevac@gmail.com

tooboljevac@mts.rs