O Boljevcu

ISTORIJAT BOLJEVCA

Kada sa auto – puta Beograd – Niš kod Paraćina skrenete prema istoku i pređete Čestobrodicu – kapiju Istočne Srbije, spuštajući se u dolinu Crnog Timoka, ulazite u opštinu Boljevac. Opština se prostire na 827 km2 u 23 naselja. Na ovom prostoru danas živi oko 13.000 stanovnika. U samom Boljevcu oko 3.500 stanovnika. Boljevac je prvi put u turskom popisu iz 1455. godine kao naselje imao 10 kuća. 1834. godine kada se začinje varoš, Boljevac ima 42 kuće i 235 stanovnika. 1841. godine Boljevac je dobio prvu školu, a 1841. godine postaje i sedište opštine. Te godine Boljevac je imao ukupno 339 stanovnika. Od tada se Boljevac još brže razvija.

10. septembra 1875. godine Boljevac je proglašen varošicom. Od tog proglašenja Boljevac se još intenzivnije gradi i razvija. 1891. godine sagrađena je zgrada pošte, u ono vreme jedna od najlepših u Srbiji. 1895. godine sagrađena je i prva bolnica, kapaciteta do 150 postelja. Samo tri godine posle Beograda i Boljevac je dobio 1902. godine telefonsku vezu sa Paraćinom, a godinu dana kasnije i sa Zaječarom. Po uzoru na veće gradove u Srbiji i Boljevac dobija 1922. godine prvi sportski klub ‘’Rtanj’’ koji je okupio ondašnju omladinu sa ciljem da se razvija sport i u Crnoj Reci. 1926. godine otvoren je i prvi hotel, vlasnika Vidojević Save, koji je hotelu dao ime ‘’Jelena’’ po svojoj rano preminuloj majci.

BOLJEVAC DANAS

Opština Boljevac je kraj sa povoljnim poslovnim okruženjem. Ova ekološka opština koja je taj status dobila pre 25 godina, privlači sve veći broj investicija u poslednjih 10 godine. Turizam je u zamahu i sve se više razvija. Broj gostiju je uvećan za 40% od 2009. godine, a od 2016. godine je krenula i kategorizacija privatnog smeštaja.

Dve trećine građana opštine Boljevac živi na selu, te se ovoj činjenici poklanja posebna pažnja. Očuvana priroda, mnoštvo ruda, šuma, pašnjaka, lovišta, čisti izvori i vode, je ono što Boljevac čini drugačijim od ostalih.

PRIRODNA DOBRA

Rtanj – planina za odmor i dušu. Planinu Rtanj, jednu od najlepših planina u Srbiji, odlikuju povoljni mikroklimatski uslovi, koji izuzetno povoljno utiču na čovekovo zdravlje. Bogatstvo prirode – samonikla jelova šuma na severnim obroncima, raznovrsnost biljnog i životinjskog sveta, mnogobrojni prirodni izvori – podstiču razvoj ekološkog turizma. Na jugoistočnim padinama rasprostranjen je – rtanjski čaj (satureja montana). Rtanjski čaj, nadaleko je poznat po svojim lekovitim svojstvima. Koristi se za ublažavanje upala organa za disanje, varenje i mokraćnih kanala, kao i za lečenje spoljnih upala kože i sluzokože. Izuzetno je pogodno sredstvo za decu i odrasle, kao i zaštita od prehlade, kašlja, promuklosti i bronhitisa. Kod redovnog uzimanja jača otpornost sluzokože i preventivno deluje kod oboljenja disajnih organa, a naročito kod smetnji izazvanih maglovitim i vlažnim vremenom. Preporučuje se za lečenje dece i starijih osoba. Nadmorska visina na kojoj se nalazi turističko naselje Rtanj je 640 metara, a nadmorska visina same piramide planine Rtanj 1565 metara.

BOGOVINSKA PEĆINA – Zaštićeno prirodno dobro III kategorije. Svojom dužinom od preko 6000 metara, dugo je bila najduža pećina u Srbiji. Nalazi se na teritotiji opštine Boljevac, na istočnom obodu Južnog Kučaja, atar sela Bogovina. Udaljena je od Boljevca 12 km, od Paraćina 62 km, a od Beograda oko 220 km. Pristupačna je za motorna vozila. Jedna je od najlepših pećina u Srbiji i jedan je od turističkih dragulja opštine Boljevac. U 2008. godini krenulo se sa uređenjem Bogovinske pećine za turističke posete po projektu profesora dr Radenka Lazarevića.

KULTURNO-ISTORIJSKO NASLEĐE Opštine Boljevac

Kada govorimo o našoj bogatoj kulturološkoj prošlosti, ne smemo zaboraviti i srednjevekovno crkveno graditeljstvo. U vezi sa tim postoji i jedna legenda koja se do današnjeg dana prepričava u Crnoj Reci.

Da li ste znali?

Jedan hajduk kivan na vladiku ode kod njega na ispovest i pita ga šta da učini onaj ko ubije vladiku, da bi mu gresi bili oprošteni. Vladika mu kaže da takav čovek treba da sazida 9 crkava, da bi se iskupio od grehova. On zakolje vladiku i zakopa ga i sagradi 9 crkava. Po legendi, tako su nastale crkve i manastiri o kojima će biti reči.