PLANSKA DOKUMENTA

Izmene i dopune Statuta Turističke organizacije opštine Boljevac

1. Statut TOO Boljevac

2. Pravilnik o radu Turističke organizacije opštine Boljevac

3. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u TOO Boljevac

4. Poslovnik o radu Upravnog odbora TOO Boljevac

5. Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa imovine i obaveza i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem TOO Boljevac

6. Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenog vozila TOO Boljevac i realizaciji službenih putovanja u zemlji i inostranstvu.docaveza i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem TOO Boljevac

7. Pravilnik o korišćenju i naknadi troškova službenih telefona

8. Pravilnik o korišćenju sredstava reprezentacije i poklonima TOO Boljevac

9. Pravilnik o načinu evidentiranja, klasifikovanja, arhiviranja i čuvanja arhivske građe i dokumentarnog materijala

10. Pravilnik-o-načinu-evidentiranja zaštite i korišćenja elektronskih dokumenata

11. Lista kategorija dokumetarnog materijal sa rokovima čuvanja

12. Strategija uvođenja, primene i razvoja FUK-a i kontrole Turističke organizacije opštine Boljevac za period 2022-2024

13. Strategija upravljanja rizicima Turističke organizacije opštine Boljevac za period 2022-2024

14. Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti zaposlenih u Turističkoj organizaciji opštine Boljevac

15. Etički kodeks

16. Dopuna Pravilnika o uslovima i načinu korišćenja službenog vozila TOO Boljevac i realizaciji službenih putovanja u zemlji i inostranstvu

Odluka o visini cena – Prenoćište „Eliot“