Bogovinska pećina

Upoznajte jednu od najdužih, i po ocenama mnogih svakako najlepših pećina u Srbiji

BOGOVINSKA PEĆINA – Zaštićeno prirodno dobro III kategorije. Svojom dužinom od preko 6000 metara, dugo je bila najduža pećina u Srbiji. Nalazi se na teritotiji opštine Boljevac, na istočnom obodu Južnog Kučaja, atar sela Bogovina. Udaljena je od Boljevca 12 km, od Paraćina 62 km, a od Beograda oko 220 km. Pristupačna je za motorna vozila. Jedna je od najlepših pećina u Srbiji i jedan je od turističkih dragulja opštine Boljevac. U 2008. godini krenulo se sa uređenjem Bogovinske pećine za turističke posete po projektu profesora dr Radenka Lazarevića.

Radove na uređenju Bogovinske pećine finansirali su Opština Boljevac i Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja-Sektor za turizam. Radovi na uređenju Bogovinske pećine su završeni 2013. godine.

Uređeno je 540 metara staze koja je uzdignuta od rečnog korita i omogućava nesmetan pristup do najelepših dvorana pećine. U uređenom delu pećine izdvajaju se po svojoj lepoti i bogatstvu pećinskog nakita, posebno 4 dvorane.

Rudarska dvorana – nalazi se na terasi sa desne strane rečnog kanala. Posvećena je bogovinskim rudarima.

Koncertna dvorana – gde je severni zid dvorane obložen monumentalnim ukrasima, sa kubetom i salivima raznih boja. Deluje svečano i impozantno, a zbog akustičnosti dobila je naziv Koncertna dvorana. Pruža uslove za organizovanje muzičkih i literalnih sadržaja. Rudarska dvorana – nalazi se na terasi sa desne strane rečnog kanala.

Dvorana kiklopa – raspolaže obiljem nakita pretežno stalagmitske skupine. Centralno mesto zauzimaju Kiklopi po kojima je dvorana i dobila ime. Levo od Kiklopa ističe se pećinski stub, raskošan, svetlucav i nakinđuren, koji je dobio naziv Vlaška mlada, a između Kiklopa i Vlaške mlade jedan niski stalagmit koji liči na majku sa detetom u naručju.

Hajdučka dvorana – dobila je naziv po stalagmitu rumene boje, visokom 10 m, čije je postolje prečnika 2 m i koje simbolizuje Hajduk Veljka. Blizu Veljka, iz tame, izronila je njegova verna i hrabra saputnica – Čučuk Stana.

U uređenom delu pećine postoji još desetak dvorana prebogatih pećinskim nakitom, od kojih se posebno ističu : Kristalni svetlucavi slapovi Čegar, Nevesta, Palisada i dr.