Manastir Krepičevac

Manastir Krepičevac nalazi se severno od sela Jablanica, na 4km udaljenosti, u živopisnom predelu Radovanske reke. Manastir Krepičevac je građen početkom XV veka, u periodu kada su građene skromne zadužbine na prostoru Timoka i Morave. Zidana je od kamena, pa malterisana. To je mala jednostrana građevina, bez kubeta. Živopisana je, ali su samo manje površine živopisa sačuvane.Najbolje su sačuvani delovi fresaka u priprati, gde se levo od ulaza nalazi ktitorska kompozicija. Ostali sačuvani delovi živopisa, nalaze se u oltaru i naosu. Manastir Krepičevac ima zidani ikonostas sa nekoliko sačuvanih ikona: Hrist, Bogorodica, Sv. Jovan, Blagovesti.