Hram Sv. Proroka Ilije

Hram Sv. Proroka Ilije u Boljevcu, izgrađena je 1861. godine, u doba Mihajla Obrenovića, a oslikana 1863. godine. Jednobrodna je građevina sa pripratom na zapadnoj strani i oltarskom apsidom na  istočnoj strani. Crkvene zidove i ikonostas oslikali su otac i sin, Milija i Nikola Marković. Boljevačka crkva građena je u baroknom stilu, po uzoru na beogradsku Sabornu crkvu.