TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE

BOLJEVAC

SMEŠTAJ

u Boljevcu

Planina

RTANJ

BOGOVINSKA

Pećina

TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE BOLJEVAC

TOOB

Image

06. April 2006

Turistička Organizacija Opštine Boljevac

osnovana je odlukom o osnivanju Skupštine opštine Boljevac, na sednici održanoj 20. aprila 2006. godine.

06. April 2006

TOOB

Turistička Organizacija Opštine Boljevac

ima svojstvo pravnog lica, upisuje se u sudski registar i posluje u skladu sa propisima o javnim službama.
Opština Boljevac
Opština Boljevac još pre četvrt veka dobija status ekološke opštine i samim tim privlači veliki broj turista.
Netaknuti i očuvani predeli prirode koji svojom lepotom orkužuju ovu opštinu, kao i nepregledna lovišta i šume, uslovile su visok razvoj turizma.
Manifestacije kojima privlačimo turiste jesu vema značajne za razvoj turizma i same opštine :
- Međunarodni festival narodnog stvaralaštva "Crnorečje u pesmi i igri" drugog vikenda juna u Boljevcu
- "Ilinsko vrelo" 01. i 02. avgusta u selu Ilinu
- Božićni uspon na Rtnju
- Boljevačke Bekrijade (muška i ženska)
- Dani Svetih Makavej

ISTORIJAT BOLJEVCA

Kada sa auto – puta Beograd – Niš kod Paraćina skrenete prema istoku i pređete Čestobrodicu – kapiju Istočne Srbije, spuštajući se u dolinu Crnog Timoka, ulazite u opštinu Boljevac. Opština se prostire na 827 km2 u 23 naselja. Na ovom prostoru danas živi oko 13,000 stanovnika. U samom Boljevcu oko 3,500 stanovnika. Boljevac je prvi put u turskom popisu iz 1455. godine kao naselje imao 10 kuća. 1834. godine kada se začinje varoš, Boljevac ima 42 kuće i 235 stanovnika. 1841. godine Boljevac je dobio prvu školu, a 1841. Godine postaje i sedište opštine. Te godine Boljevac je imao ukupno 339 stanovnika. Od tada se Boljevac još brže razvija.

 10. septembra 1875. godine Boljevac je proglašen varošicom. Od tog proglašenja Boljevac se još intenzivnije gradi i razvija. 1891. godine sagrađena je zgrada pošte, u ono vreme jedna od najlepših u Srbiji. 1895. godine sagrađena je i prva bolnica, kapaciteta do 150 postelja. Samo tri godine posle Beograda i Boljevac je dobio 1902. godine telefonsku vezu sa Paraćinom, a godinu dana kasnije i sa Zaječarom. Po uzoru na veće gradove u Srbiji i Boljevac dobija 1922. godine prvi sportski klub ‘’Rtanj’’ koji je okupio ondašnju omladinu sa ciljem da se razvija sport i u Crnoj Reci. 1926. godine otvoren je i prvi hotel, vlasnika Vidojević Save, koji je hotelu dao ime ‘’Jelena’’ po svojoj rano preminuloj majci.

BOLJEVAC

Pre drugog svetskog rata

Stari
BOLJEVAC

BOLJEVAC DANAS

Opština Boljevac je kraj sa povoljnim poslovnim okruženjem. Ova ekološka opština koja je taj status dobila pre 25 godina, privlači sve veći broj investicija u poslednjih 10 godine. Turizam je u zamahu i sve se više razvija. Broj gostiju je uvećan za 40% od 2009. godine, a od 2016. godine je krenula i kategorizacija privatnog smeštaja.

Dve trećine građana opštine Boljevac živi na selu, te se ovoj činjenici poklanja posebna pažnja.  Očuvana priroda, mnoštvo ruda, šuma, pašnjaka, lovišta, čisti izvori i vode, je ono što Boljevac čini drugačijim od ostalih.

BOLJEVAC
danas

Toristička Organizacija Opštine Boljevac

KULTURNO-ISTORIJSKO NASLEĐE

Opštine Boljevac

Kada govorimo o našoj bogatoj kulturološkoj prošlosti, ne smemo zaboraviti i srednjevekovno crkveno graditeljstvo. U vezi sa tim postoji i jedna legenda koja se do današnjeg dana prepričava u Crnoj Reci.

Da li ste znali?

Jedan hajduk kivan na vladiku ode kod njega na ispovest i pita ga šta da učini onaj ko ubije vladiku, da bi mu gresi bili oprošteni. Vladika mu kaže da takav čovek  treba da sazida 9 crkava, da bi se iskupio od grehova. On zakolje vladiku i zakopa ga i sagradi 9 crkava. Po legendi, tako su nastale crkve i manastiri o kojima će biti reči.