Боговинска пећина

Упознајте једну од најдужих, и по оценама многих свакако најлепших пећина у Србији

БОГОВИНСКА ПЕЋИНА – Заштићено природно добро III категорије. Својом дужином од преко 6000 метара, дуго је била најдужа пећина у Србији. Налази се на теритотији општине Бољевац, на источном ободу Јужног Кучаја, атар села Боговина. Удаљена је од Бољевца 12 км, од Параћина 62 км, а од Београда око 220 км. Приступачна је за моторна возила. Једна је од најлепших пећина у Србији и један је од туристичких драгуља општине Бољевац. У 2008. години кренуло се са уређењем Боговинске пећине за туристичке посете по пројекту професора др Раденка Лазаревића.

Радове на уређењу Боговинске пећине финансирали су Општина Бољевац и Министарство економије и регионалног развоја-Сектор за туризам. Радови на уређењу Боговинске пећине су завршени 2013. године.

Уређено је 540 метара стазе која је уздигнута од речног корита и омогућава несметан приступ до најелепших дворана пећине. У уређеном делу пећине издвајају се по својој лепоти и богатству пећинског накита, посебно 4 дворане.

Рударска дворана – налази се на тераси са десне стране речног канала. Посвећена је боговинским рударима.

Концертна дворана – где је северни зид дворане обложен монументалним украсима, са кубетом и саливима разних боја. Делује свечано и импозантно, а због акустичности добила је назив Концертна дворана. Пружа услове за организовање музичких и литералних садржаја. Рударска дворана – налази се на тераси са десне стране речног канала.

Дворана киклопа – располаже обиљем накита претежно сталагмитске скупине. Централно место заузимају Киклопи по којима је дворана и добила име. Лево од Киклопа истиче се пећински стуб, раскошан, светлуцав и накинђурен, који је добио назив Влашка млада, а између Киклопа и Влашке младе један ниски сталагмит који личи на мајку са дететом у наручју.

Хајдучка дворана – добила је назив по сталагмиту румене боје, високом 10 м, чије је постоље пречника 2 м и које симболизује Хајдук Вељка. Близу Вељка, из таме, изронила је његова верна и храбра сапутница – Чучук Стана.

У уређеном делу пећине постоји још десетак дворана пребогатих пећинским накитом, од којих се посебно истичу : Кристални светлуцави слапови Чегар, Невеста, Палисада и др.