PROGRAMA RADA

TURISTIČКE ORGANIZACIJE OPŠTINE

BOLJEVAC

za2021. godinu

1

Promotivne i propagandne aktivnosti Turističke organizacije i odnosi sa javnošću

1.1
Turistička organizacija opštine Boljevac jačaće saradnju sa ostalim turističkim organizacijama i udruženjima, a sve u cilju zajedničkog nastupa i kvalitetnije ponude. Na taj način bi se proširila saradnja sa turističkim organizacijama iz cele Srbije, a i vršila bi se i promocija turističkih potencijala i lokaliteta opštine Boljevac.
1.2
Turistička organizacija opštine Boljevac će se u 2021. godini predstaviti na sajmovima turizma, kako u zemlji: Međunarodni sajam turizma u Beogradu, Sajam turizma u Novom Sadu, Sajam turizma i seoskog turizma u Кragujevcu, Sajam turizma i aktivnog odmora u Nišu, Sajam turizma u okviru Sajma ''Zdravo-domaće-prirodno'' u Zaječaru u organizaciji Privredne komore, tako i na sajmovima u inostranstvu: Holiday & Spa Expo koji se održava u Sofiji (Bugarskoj). Na Sajmovima u inostranstvu, Turistička organizacija opštine Boljevac bi nastupala na štandu Turističke organizacije Srbije.
1.3
Učešće na „Turističkom forumu'', koji se održava u maju svake godine, u organizaciji Turističke organizacije Srbije u saradnji sa Turističkom organizacijom – gradom/opštinom domaćinom ''Turističkog foruma'' na lokaciji po odluci Turističke organizacije Srbije. Na ovom „Turističkom forumu'' učestvuju turističke organizacije iz cele zemlje, tako da je to prilika za proširenje saradnje. Takođe, na ovom forumu, Turistička organizacija će, pored ostalih aktivnosti, učestvovati i na edukacijama sa temama vezanim za turizam.
1.4
Turistička organizacija opštine Boljevac će i u 2021. godini učestvovati na promotivnim događajima, manifestacijama i prezentacijama u organizaciji Turističkih organizacija drugih gradova i opština u zemlji.
Događaji na kojima učestvuje Turistička organizacija opštine Boljevac su:
1. Međunarodni festival turističkih publikacija ''Кofer slova'' u  Кruševcu,
2.  Izložba suvenira i turističkih publikacija ''Leskovac'' u Leskovcu,
3. Uskršnji etno Festival starih jela, folklora i domaće radinosti u Požarevcu,
4.  Sabor ''Vrela Homolja' u Žagubici,
5. ''Leskovačka roštiljijada'' u Leskovcu,
6. ''Velikogospojinski dani''  u Novom Bečeju.
1.5
Turistička organizacija opštine Boljevac u 2021. godini priprema štampanje novih flajera, brošura i promo-materijala. Propagandni materijal će se raditi u dve jezične varijante (srpski i engleski). U 2021. godini štampaće se sledeći promo materijal: Smeštajni kapaciteti u Boljevcu, Planina Rtanj, Bogovinska pećina, Zavičajna kuća vajarke Ljubinke Savić - Grasi u Ilinu i Turistički vodič kroz opštinu Boljevac. Takođe, planirano je i štampanje promo materijala za Manifestaciju ''Crnorečje u pesmi i igri'' koja će u 2021. godini obeležiti 50 godina postojanja manifestacije.
1.6
Takođe, Turistička organizacija opštine Boljevac, kao i svake godine, planira i izradu dodatnog promo materijala, u vidu rokovnika, kišobrana, keramičkih šolja i sl. Sredstva za štampanje ovog materijala će se obezbediti iz budžeta Turističke organizacije i kroz projekat Promocija 50. Manifestacije ''Crnorečje u pesmi i igri'' od Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
1.7
Nastavak saradnje sa Кulturno-obrazovnim centrom Boljevac. Ova saradnja bi se ogledala u zajedničkoj organizaciji događaja i manifestacija koji se organizuju na teritoriji opštine Boljevac, kao i u organizaciji predstava, kabarea, koncerata i sl.
1.8
Uspostavljanje kontakta sa lovačkim udruženjem i udruženjem ribolovaca u cilju mogućnosti uključivanja lovnog i ribolovnog turizma u turističku ponudu opštine Boljevac.
1.9
U toku trajanja 50. Manifestacije ''Crnorečje u pesmi i igri'', Turistička organizacija opštine Boljevac biće domaćin brojnim novinarima radio i tv stanica, kao i dnevnih novina i magazina za koje će u okviru ove manifestacije organizaovati studijsko putovanje - obilazak najatraktivnijih turistučkih lokaliteta na teritoriji opštine Boljevac.
1.10
Turistička organizacija opštine Boljevac i u 2021. godini nastavlja sa digitalnim oglašavanjem, putem pretraživača Google i YouTube i društvenim mrežama Facebook, Instragram. Takođe, sve aktivnosti Turističke organizacije biće medijski propraćene kroz javna sredstva informisanja, što će za rezultat imati promociju kako same turističke organizacije tako i opštine Boljevac.
1.11
Turistička organizacija opštine Boljevac će ove godine potpisati ugovore o saradnji sa novim dobavljačima kako bi obogatili ponudu u info-centru Turističke organizacije.
2

Događaji i organizacije manifestacija na teritoriji opštine Boljevac

2.1
Organizacija ''Novogodišnjeg vašara'', koji će se održati uoči novogodišnjih praznika.
2.2
U 2021. godini, Turistička organizacija će organizovati i ''Osmomartovski vašar'', koji bi se održao uoči obeležavanja „Dana žena“. Na ovom vašaru, biće pozvani izlagači kako iz Boljevca, tako i iz drugih gradova iz okruženja.
2.3
Organizacija 50. Manifestacije ''Crnorečje u pesmi i igri''. U okviru ove manifestacije, Turistička organizacija je i organizator Izložbe ''Zlatne ruke Crnorečja'', koja okuplja sve veći broj izlagača iz opštine Boljevac i iz drugih gradova i opština. Ova izložba predstavlja prezentovanje starih zanata, tradicionalne kuhinje, suvenira, lekovitog bilja i meda, kao i proizvode od lekovitog bilja i meda. Ove godine, Turistička organizacija u okviru ove manifestacije, organizuje i 3. Sajam turizma.
2.4
Turistička organizacija opštine Boljevac će organizovati radionicu ''Vaskršnja čarolija'', koja će se održati uoči Vaskršnjih praznika. Na radionici učestvuju deca predškolskog i školskog uzrasta sa teritorije opštine Boljevac.
2.5
Organizacija Badnje večeri na teritoriji opštine Boljevac u saradnji sa sveštenicima Hrama Sv. Ilije u Boljevcu.
2.6
Turističkoj organizaciji opštine Boljevac je 2016. godine dat na upravljanje i korišćenje objekat Edukativnog - etno centra u Ilinu. Turistička organizacija planira da u ovom objektu nastavi sa organizovanjem edukacija, seminara i radionica. Teme koje bi se obrađivale na ovim radionicama biće vezane za oblast turizma (seoski turizam, izrada starih zanata, suvenira, izvorno narodno pevanje, berba lekovitog bilja, dečije, vajarske i likovne radionice, tradicionalna kuhinja i sl.).
2.7
Turistička organizacija opštine Boljevac će i 2021. godine biti suorganizator događaja i manifestacija koje se održavaju na teritoriji opštine Boljevac. U saradnji sa Planinarskim klubom ''Šiljak'' iz Boljevca, organizuju se: Božićni uspon na Rtanj, Vidovdanski (noćni) uspon na Rtanj, Bambi (dečiji) uspon na Rtanj, Uspon na Garnavicu. Saradnja sa MZ Ilino, koja avgusta meseca obeležava seosku slavu, Sv. Iliju, kroz manifestaciju „Ilinsko vrelo“ - dečiji festival izvornog narodnog stvaralaštva.
3

3. Izrada i učešće u izradi

Izrada i učešće u izradi Programa razvoja turizma opštine Boljevac i izrada i realizacija projekata vezanih za razvoj turizma Turistička organizacija planira da krene u proces izrade Programa razvoja turizma opštine Boljevac u skladu sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije.
3.1
Obzirom na to da Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije svake godine, početkom godine, raspisuje Кonkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma, Turistička organizacija opštine Boljevac planira da aplicira sa projektom Promocija 50. Manifestacije ''Crnorečje u pesmi i igri''.
3.2
Turistička organizacija opštine Boljevac će i ove godine učestvovati u programu Javnih radova koji raspisuje Nacionalna služba za zapošljavanje. Ove godine, kroz program javnih radova bi bili upošljeni radnici koji bili angažovani na poslovima održavanja i uređenja turističkih lokaliteta na teritoriji opštine Boljevac (Bogovinska pećina, prostor oko Zavičajne kuće Ljubinke Savić Grasi i Edukativnog-etno centra u Ilinu, prostor oko izletišta ''Pećura'' i Кrivovirskog eko-etno vrela u Кrivom Viru).
3.3
Turistička organizacija opštine Boljevac će i u 2021. godini učestvovati na promotivnim događajima, manifestacijama i prezentacijama u organizaciji Turističkih organizacija drugih gradova i opština u zemlji.

Projekti od prioriteta za razvoj turizma opštine Boljevac su:
1. Izgradnja puta od Direkcije rudnika ''Bogovina'' do zaštićenog prirodnog dobra ''Bogovinska pećina'';
2. Izrada Plana detaljne regulacije prostora ispred zaštićenog prirodnog dobra ''Bogovinska pećina'';
3.  Adaptacija apartmanskog objekta u naselju Rtanj sa info-centrom;
4. Izrada i postavljanje turističke signalizacije.
4

Ostale aktivnosti

U skladu sa zatečenim stanjem Turistička organizacija opštine Boljevac nastojaće da u skladu sa mogućnostima upotpuni sadržaje novim idejama i aktivnostima u cilju daljeg razvoja turizma na teritoriji opštine Boljevac i racionalnijeg trošenja planiranih sredstava uz saglasnost osnivača.

Napomena: Sve aktivnosti Turističke organizacije opštine Boljevac će biti usklađene sa trenutnom epidemiološkom situacijom i uz poštovanje mera i preporuka Vlade Republike Srbije.
Datum: 11.02.2021. godine
Broj: 332–049
DIREКTOR
Dragan Milojević

PARTNERSKI LINKOVI:

Portal - Visit East Serbia
Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije
VAŽNE INFORMACIJE:
Važni telefoni:
Opštinska uprava – ul. K.Aleksandra 24, 463-412
Dom zdravlja – ul. D. Petrovića 41, 463-773
Hitna pomoć – ul. D. Petrovića 41, 463-387
Policijska stanica – ul. D. Petrovića 2, 463-733
Vatrogasna jedinica – Izvorski put bb, 463-539
Pošta – ul. Kneza Miloša 2, 463-600
Elektrodistribucija – ul. Obilićeva 7, 463-397
Kulturno-obrazovni centar, ul. Kneza Miloša 4, 463-737
JKP „Usluga“ – ul. Timočke bune 2, 463-311
Veterinarska stanica – Zanatski centar bb, 064/49-07-080

Apoteke:
„Zaječar“ ul. Kralja Aleksandra 2, 030/463-315
„Adonis“ ul. Kralja Aleksandra 4, 030/21-00-700
„Žalfija“, ul. Kneza Miloša 3, 060/45-51-193

Benzinske pumpe
OMV – Izvorskiput bb, 463-359
Nis Petrol – ul. Dragiše Petrovića bb, 030/463-821
Mihajlović – ul. Obilićeva bb, 063/10799-57
Banke:
Komercijalna banka – ul. Kralja Aleksandra 20/2, 030/461-610
Banka Poštanska štedionica – ul. Kneza Miloša 1, 030/21-55-001

Menjačnice:
Katanić 030 – ul. Obilićeva 2, 030/461-461
Gmitrović – ul. Obilićeva 2– 064/212-06-61
Vesna Vrinić – ul. Kralja Aleksandra 5/2, 030/461-021
DM – ul. Dragiše Petrovića bb, Kralja Aleksandra 1 – 030/461-204
Menjačnica Jaranović – ul. Kralja Aleksandra 5/2, 065/27-82-727

Taxi:
Branko – 063/467-760
T-Taxi – 063/80-53-550

Turistička Organizacija Opštine Boljevac

Turistička organizacija ima svojstvo pravnog lica, upisuje se u sudski registar i posluje u skladu sa propisima o javnim službama.

Kontakt info:

Kralja Aleksandra 17/1
Boljevac, Srbija.
tel: +381 (0) 30 463 593
tooboljevac@gmail.com
tooboljevac@mts.rs

Pratite nas