Krljesat

U selima Valakonju, Malom Izvoru, Osnić-Bukovu i Bogovini se svakog 18. januara organizuje stari običaj Krljesat (Krdaljesa). U večernjim satima se formira grupa meštana koja posećuje bogatije domaćine, peva šaljive pesme i izvodi pošalice na njihov račun, a domaćini ih daruju hranom i pićem. Od prikupljene hrane se na kraju priprema zajednička večera za celu grupu.