KONTAKT

TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE BOLJEVAC

ul. Kralja Aleksandra 17/1

tel: 030/463-593

Direktor:

Aleksandra Blagojević

069/2007978

 

Marina Žikić

065/3715628

www.tooboljevac.rs