Одложен ”8 – мартовски вашар 2021.”

Због погоршане епидемилошке ситуације отказује се планирани ”8 – мартовски вашар 2021.” у Бољевцу.